Guide & Ledarskapsutbildningar

Vandrings/ Florakurs - Sylarna


Den här kursen är dels en kurs i vad vi som grupp ser på fjället och en kurs i att skapa mervärde för gästerna genom att förmedla det vi ser och upplever. Vad har växterna haft för praktisk användning genom tiderna för invånarna på fjället, hur har fjälet skapats och vad vill vi egentligen förmedla till våra gäster. Vad är egentligen kvalité? Är det en säker och kunnig guide? God mat? Bra utrustning? Eller något annat. Hur kvalitetssäkrar vi en produkt?

Den andra delen av turen riktar sig mot ren guidning och ledarskap med vandring som bas. Vi lägger stort focus på säkerhet, navigation, hållbart resande och turteknik. Deltagarna deltar aktivt i planerandet och genomförandet av dagarna. Vi hoppas kunna ge er nya kunskaper om turteknik och genomförande men vi vill även utnyttja gruppens egna erfarenheter för att skapa diskusion inom olika ämnen.

Den här turen inriktar sig främst för guider både som redan arbetar men även de som är under utbildning för att leda andra i fjällmiljö. Vi kör även mot privatpersoner som vil lära sig mer om fjället och vandring i stort.

Klicka på raden bokningsförfrågan nedanför för att få mer information eller pris. Turens längd lägs upp efter önskemål men ett minimum är 3 dagar.

» Villkor
» Bokningsförfrågan

Ledarskapskap - Guide och Entreprenör

Vilka egenskaper värdesätter du hos en ledare och vad får de för effekter. Hur ser ditt eget ledarskap ut ur någon annans perspektiv och hur anpassar vi vårt ledarskap till olika situationer.

Att vara guide, ledare, chef och coach är egentligen samma uppgift och hänger samman. Att leda andra under både trevliga men även svåra situationer kräver ett tryggt ledarskap. Vad skapar ett tryggt ledarskap? Är det kunskap och erfarenhet? Självkunskap och förtroende av andra eller kan det vara andra faktorer? Vi går igenom olika typer av ledarskap och vilka effekter de får på den eller de grupper som leds. Det vi gör relaterar till verkliga händelser som du som guide kan utsättas för. Vi gör flera praktiska övningar i grupp för att konkret ge exempel.

Kursen inriktar sig även på entreprenörskap och för dig som kanske vill starta eget och arrangera egna turer. Hur sätter du ett pris? Vad är lönsamt och hur når du ut till din kundgrupp? Hur effektiviserar du din marknadsföring och vad skapar kvalité?

Kursen kan hållas som ett veckorogram eller över en weekend. Ingen speciell plats är bunden till kursen utan vi kommer till er. Klicka på knappen bokningsförfrågan och fyll i formuläret för att få mera information eller pris.

» Villkor
» Bokningsförfrågan

Utbildning för paddelguider

Denna kurs inriktar sig främst på ledarskapet, planeringen, säkerheten och genomförandet av en guidad paddelaktivitet oavsett om du kommer nischa dig mot kanadensare eller kajak. Vi har en dags teori i klassrum utifrån guidens eenskaper, skapandet av en upplevelse, samt säkerhet och kvalitetssäkring av tur och upplägg. Vi snuddar även vid entreprenörskap, företagande samt prissättning av tur.

Resten av kursen är praktisk och under 3 dagar paddlar vi i en miljö där deltagarna aktivt får planera, göra bedömingar och leda en tur. Efter varje dag utvärderar vi och går igenom dagen. Målet är att deltagaren själv skall få en känsla för att leda och ordna en tur med alla aspekter rörande säkerhet, upplägg, distanser, utrustning samt mat och upplevelse.

För mera information eller pris, klicka på länken bokningsförfrågan nedanför och fyll ut formuläret.

» Villkor
» Bokningsförfrågan

Villkor för kurser

Vid bokningsförfrågan skickas ett formulär ut. Bokningen blir alltså inte bindande innan du fått våra vilkor, läst betalningsinformationen, skrivit under och returnerat tillbaks till oss. En ytterligare anledning till formuläret är att vi skall få den information om dig som är nödvändig för oss för att genomföra en tur anpassad till deltagarna på den specifika turen.

 


S:t annas gömda pärlor


S:t annas gömda pärlor

S:t annas gömda pärlor
S:t annas gömda pärlor


S:t annas gömda pärlor


S:t annas gömda pärlorS:t annas gömda pärlor


S:t annas gömda pärlor

NomadoSmartwoolMarmotHasselö Kajak